Skip to Content

Měšec.cz

Syndikovat obsah Měšec.cz
Měšec.cz - váš průvodce finančním světem
Aktualizace: 4 hodiny 19 min zpět

Kdy musíte vrátit důchod nebo jeho část?

8 hodin 27 min zpět
Musíte nebo nemusíte vrátit přeplatek na důchodových dávkách, když jste dostali více, než vám náleží? Co o tom rozhoduje? Jak dlouhá je promlčecí doba? Odpovědi na vaše otázky a příklady z praxe. Zákon říká toto:
Kategorie: Česko

Jak vám v investování pomůže znalost rozpětí nákup-prodej?

8 hodin 27 min zpět
„Bid-ask spread“ je velmi známý pojem, u kterého bychom měli chápat, jak funguje. Představíme si také vybrané druhy investičních pokynů a jejich vhodnou aplikaci v praxi. Pravděpodobně jsme již slyšeli termín rozpětí nákup-prodej (běžně se v praxi spíše využívá anglické bid-ask spread či buy-sell spread), ale možná nevíme, co to znamená nebo jak se to vztahuje na akciový trh. Rozpětí nákup-prodej může ovlivnit cenu, za kterou se uskutečňuje nákup nebo prodej, a z tohoto důvodu to má přímo dopad na celkový výnos investorova portfolia. To znamená, že pokud bychom chtěli fušovat do oblasti akciových trhů, měli bychom se s tímto konceptem blíže seznámit minimálně ve svém vlastním zájmu.
Kategorie: Česko

Lidé nečtou pojistné podmínky a pak se diví (ROZHOVOR)

Čt, 21/09/2017 - 00:00
Pojistné podmínky čte před cestou do zahraničí málokdo. Často přitom neznalost smlouvy vede k tomu, že jsou Češi při pojistné události rozčarováni tím, že nic nedostanou. Jak se správně pojistit, jak získat od pojišťovny pojistné plnění a jak nedělat chyby, abyste na konci dostali peníze za škodu. O cestovním pojištění jsme si povídali s Petrou Heklovou z České pojišťovny.
Kategorie: Česko

Kontrola co spalujete: je víc vaše domovní svoboda, nebo zájem na ochraně ovzduší?

Čt, 21/09/2017 - 00:00
Za jakých podmínek může být provedena kontrola spalovacího kotle v soukromém obydlí? Jak se mohou dotčení bránit u správního soudu? A co práva těch, co zplodiny dýchají? Skupina 41 poslanců, právně zastoupená advokátem a vysokoškolským učitelem práva JUDr. Zdeňkem Koudelkou, navrhla Ústavnímu soudu zrušit v zákoně o ochraně ovzduší ustanovení, které dává obecnímu úřadu s rozšířenou působností možnost, aby za účelem kontroly spalovacího stacionárního zdroje zasáhl do práva coby provozovatele, a to na nedotknutelnost obydlí, a provedl kontrolu, a ustanovení, které obsahuje skutkovou podstatu přestupku, spočívajícího v nesplnění povinnosti umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům, přičemž v případě naplnění této skutkové podstaty hrozí pachateli pokuta až do výše 50 000 Kč (ust. § 17 odst. 2, § 23 odst. 1 písm. j) a část § 23 odst. 2 písm. a) v ust. písm. j) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.). Ústavní soud podrobil příslušnou právní úpravu podrobné ústavní kontrole, provedl srovnání se zahraničními právními úpravami, posoudil konformitu s mezinárodně právními závazky ČR v oblasti ochrany lidských a občanských práv. Výsledkem bylo, že právní úpravu shledal ústavně konformní a nezrušil ji, tedy návrh na její zrušení zamítl svým nálezem Pl. ÚS 2/17 ze dne 18. 7. 2017.
Kategorie: Česko

Jak si vybojovat pracovní smlouvu na dobu neurčitou?

St, 20/09/2017 - 00:00
Sjednávají s vámi protiprávně pracovní poměr na dobu určitou. Na více než 3 roky nebo více než 3× za sebou a pořád dokola. Jak se bránit neoprávněnému řetězení pracovních poměrů na dobu určitou? Ani soudy v tom nemají jasno, ale máme pro vás návod. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem podle § 39 odst. 2 zákoníku práce nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Výjimky upravují § 39 odst. 3, 4 a 6 zákoníku práce. (Těmi se nyní zabývat nebudeme, sjednávání pracovního poměru na dobu určitou už jsme se zabývali dříve, a to dost podrobně, kdy jsme se pokusili tuto problematiku objasnit. Nyní se však zaměříme na to, jak se bránit neoprávněnému sjednávání pracovního poměru na dobu určitou.)
Kategorie: Česko

Příběhy klientů: v rámci testování bezpečnosti vyloupili banku

St, 20/09/2017 - 00:00
Lidské příběhy a osudy mohou být různé. I ty bankovní však skýtají různé perličky. Podívejte se, která banka legálně prala špinavé peníze a kdo si při počítání peněz zlomil páteř. Když si většina z nás představí život v bankách, spojuje si ho pouze s rutinní prací. Jistě, té je většina, jenomže i zde se lze setkat se zajímavými příběhy či událostmi – a s některými z nich vás chci nyní seznámit.
Kategorie: Česko

Kolik stojí stěhováci? Co očekávat a na co si dát pozor

Út, 19/09/2017 - 00:00
Stěhování i malého bytu vyjde na několik tisíc. Promyšlenou přípravou a včasným zvolením vhodné varianty ale stejně tak můžete několik tisíc ušetřit. Někdo při stěhování z jednoho místa na druhé zvládne veškeré vybavení a spotřebiče přestěhovat sám a vlastními silami, jiný poprosí přátele nebo známé, aby s nakládáním a vykládáním věcí vypomohli. Jsou ale i situace, kdy taková možnost není. Například nedisponujete automobilem, případně v něm vzhledem k velikosti nejste schopni přepravit rozměrný nábytek. Tehdy lidé často sahají pro pomoc směrem k profesionálům. Stěhovacích firem je na českém trhu celá řada. Rozsah a cena služeb se ale liší. Co je u jedněch tabu, druzí udělají i bez příplatku.
Kategorie: Česko

Co v zákoníku práce nenajdete: rady o zaměstnání a vysvětlení soudů

Út, 19/09/2017 - 00:00
Zákoník práce vám na všechny otázky ohledně zaměstnání neodpoví. Praxe soudů ano. Podívejte se na další díl o výsledcích zajímavých sporů, které mohou napovědět i ve vaší situaci. Máte v práci problém, který nemá jasné řešení? Nedejte na názor protistrany, ale poučte se ze sporů jiných.
Kategorie: Česko

Důchodová poradna. Otázky a odpovědi, které jste chtěli znát

Po, 18/09/2017 - 00:00
Celý život nepracoval, žil jen na sociálních dávkách a důchod se mu spočítá z průměru! Mýty o důchodech vyvrací naše poradna. Dozvíte se, jaký je minimální důchod a co musíte splnit pro to, abyste vůbec nějaký měli. Výběr otázek z odborné důchodové poradny, ve které odpovídala na vaše dotazy Eliška Volfová, ředitelka sekce provádění důchodového pojištění ČSSZ.
Kategorie: Česko

Jak se chránit před finančními podvodníky na internetu?

Po, 18/09/2017 - 00:00
Přes inzerát prodáváte zboží a ozve se vám zájemce ze zahraničí. Dokonce vám nabídne i vyšší cenu a zaplatí výlohy na poštovné. Anebo napoprvé zaplaceno skutečně dostanete, ale napodruhé si od vás banka strhne peníze zpět. V roce 2009 (tedy před 8 lety) jsem na Měšci napsal článek pod názvem Finanční podvody na Internetu a snažil se v něm shrnout nejčastější způsoby, jakými se podvodníci z lidí snaží vylákat peníze. Za tu dobu se objevily různé nové a dokonalejší způsoby, ale je vidět, že i ty nejstarší metody stále ještě nepatří do starého železa, a dokonce je podvodníci dokázali zase o něco vylepšit.
Kategorie: Česko

Nový výdajový paušál už se nevyplatí? Poradíme, jak přejít na daňovou evidenci

Pá, 15/09/2017 - 00:00
Výrazné letošní omezení výdajových paušálů pro mnoho podnikatelů znamená nutnost přechodu na daňovou evidenci. Kdy je možné to udělat a jak byste měli postupovat? Nemáte-li jako podnikatel vysoké skutečné výdaje, je jednodušší si usnadnit život výdajovým paušálem. Jejich použití je ale od letoška výrazně omezené tak, že někomu už vzhledem k vyšším příjmům nemusí stačit. Jak přejít na daňovou evidenci a uplatňovat výdaje ve skutečné výši?
Kategorie: Česko

Jaký je rozdíl mezi prodejem akcií nakrátko a prodejními opcemi?

Pá, 15/09/2017 - 00:00
Prodeje nakrátko a využití prodejních opcí jsou samostatné a odlišné způsoby, jak implementovat „medvědí“ strategie do našeho investičního rozhodování. Prodeje nakrátko (shortování) a prodejní opce jsou v podstatě „medvědí“ strategie používané pro spekulaci na pokles ceny nějakého investičního nástroje (například akcie) nebo indexu. Také mohou být použity k zajištění rizika vůči poklesu cen vybraných nástrojů v našem portfoliu nebo celého portfolia jako takového. Pojďme se podívat na rozdíly těchto možností.
Kategorie: Česko

Jak správně vrátit jízdenku zakoupenou na vlak?

Čt, 14/09/2017 - 00:00
Chcete cestovat vlakem, ale nakonec se rozmyslíte. Anebo má vlak zpoždění. Co se zakoupenou jízdenkou? Nově už půjde vracet jízdné bez komplikací i u Českých drah. Rozboru jsme ale podrobili i další vlakové dopravce. Znáte to. Koupíte si jízdenku, ale na poslední chvíli se vám změní plány. Anebo seženete lepší, třeba i levnější. Revoluce ve vracení jízdenek přišla až se STUDENT AGENCY, kdy bylo možné jízdenky vrátit 15 minut před odjezdem autobusu, a to bez srážky do 30 minut před odjezdem za 10Kč poplatek. Nástupem vlaků Regiojet se to rozšířilo i na ně. České dráhy naproti tomu s vrácením jízdného odolávaly dlouhá léta. Ne, že by to nešlo, ale proces vrácení byl komplikovaný, mimo e-shop bylo nutné vypisovat písemné žádosti a na peníze jste si počkali klidně i měsíc. Se srážkou, samozřejmě.
Kategorie: Česko

Kdy vám mohou zamítnout návrh na vypořádání spoluvlastnictví?

Čt, 14/09/2017 - 00:00
Důvodem pro zamítnutí návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je jeho nevhodné načasování nebo hrozící újma některého spoluvlastníka. Nikoliv osobní poměry mezi nimi. Na příkladu si ukážeme, kdy a jak to může nastat a jak z toho ven. Vlastní-li určitou věc více osob, může mezi nimi docházet (a často také dochází) ke sporům ohledně nakládání s tímto majetkem. Spoluvlastnictví však není povinností a lze se z něj vyvléci.
Kategorie: Česko

Air Bank má nové hypotéky. Nabídnou větší flexibilitu a stejné sazby pro všechny

St, 13/09/2017 - 00:00
Air Bank po refinancování spouští i nové hypotéky. Od ostatních se chce odlišit větší flexibilitou, která umožní bezplatně upravovat splátky a vkládat ty mimořádné i během fixace. Air Bank oznámila spuštění nových hypotečních úvěrů. Nabízet je začne na přelomu září a října. Jak se dalo čekat podle předchozích zkušeností (Air Bank od února 2015 nabízela jen refinancování hypoték s názvem Převod hypotéky), chce je sešněrovat jen minimem pravidel a poplatků. Zatím ale budou úvěry k dispozici jen do 80 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) a jen pro koupi hotového bytu či domu, nikoli tedy pro výstavbu.
Kategorie: Česko

Domůžete se uznání otcovství i bez těhotenské průkazky?

St, 13/09/2017 - 00:00
Co je to uznání otcovství a proč pro nesezdané páry dává smysl sepsat uznání otcovství ještě před porodem? Uznání otcovství je právní akt definovaný v novém občanském zákoníku (NOZ) jako „souhlasné prohlášení matky a otce“ v § 776 a následujících, především pak v § 779: „má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato“.
Kategorie: Česko

MůjZnámý.cz. Smíšené pocity ze seriózního doprovodu (test)

Út, 12/09/2017 - 00:37
Můžete si objednat seriózní doprovod do společnosti. Muže či ženu. A nejde o sex. Tak se prezentuje služba MůjZnámý.cz, která média zásobuje tiskovými zprávami o tom, jak se jí daří. Tak jsme ji zkusili a doprovod si objednali. Projekt, který má za cíl propojit vás mezi mužem či ženou, kteří vás za úplatu doprovodí na nějakou akci. Třeba na pracovní večeři, do divadla, nebo dotyčná osoba sehraje roli vaší přítelkyně či přítele. To vše za úplatu, ale seriózní cestou.
Kategorie: Česko

Mohou vás rodiče vydědit, když vám nedali lásku a přispěli k vašim problémům?

Út, 12/09/2017 - 00:00
Měli jste nešťastné dětství, které vás poznamenalo, a teď vedete nezřízený život či máte dluhy? I když jste na dně, neznamená to, že se nemůžete těšit z rodinného majetku přesto, že vám to v rodině nepřejí. Zde je návod, jak se bránit. Jistý pán se domáhal určení, že „je dědicem ze zákona“ po své matce. Byl zajisté velmi nepříjemně překvapen tím, že ho matka vydědila, i když to třeba mohl čekat.
Kategorie: Česko

Nový rozsudek může zastavit další neplatně vedené exekuce

Po, 11/09/2017 - 00:00
Někteří rozhodci, které si úvěrové společnosti vybírají do svých smluv, jsou na nich ekonomicky závislí, a proto nemohou být objektivní. Taková exekuce je neplatná a musí se zastavit, rozhodl soud. Exekuce, ve kterých figuruje rozhodce, jenž je ekonomicky závislý na dané úvěrové společnosti, jsou vedené neplatně. Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu v Praze o exekuci úvěrové společnosti Profi Credit. Dalším dlužníkům tak vzniká šance na zastavení exekuce.
Kategorie: Česko

Do MHD jen s platební kartou bude standard, přibývají další města

Po, 11/09/2017 - 00:00
Konec papírových jízdenek se blíží. Přibývá měst, kde pro nástup do hromadné přepravy nemusíte hledat po kapsách mince. To nejlepší je zatím jen v Ostravě, Praha přitom stále úspěšně odolává a nadále živí mincovní automaty. Rozšířit akceptaci platebních karet do míst, kde často musíte hledat mince a značně vám to umí znepříjemnit život. To je jeden z cílů kartových společností MasterCard a Visa. A celkem se jim to daří. Před dvěma lety málokdo doufal, že platit platebními kartami na poštách bude standard, a podařilo se. Do té doby jste museli mít jen platební kartu od ČSOB.
Kategorie: Česko


by Dr. Radut