Skip to Content

Dělám nejen sobě radost

je název kurzu paličkování, který nově otevírá Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a mateřské škole v Prostějově a který povede zkušená lektorka paní Milena Malinová, (fotogalerie viz: http://www.palickovanimalinova.ic.cz ).

V kurzu si začátečníci osvojí základní pravidla paličkování - navíjení paliček, používání odlišných materiálů a naučí se kombinovat různé techniky - vzory.
Lekce jsou vedeny podle učebnice Ivy Proškové - Ručně paličkovaná krajka. Jednotlivé lekce budou postupně na sebe navazovat tak, aby bylo možno zvládnout složitější techniky včetně vlastního jednoduchého navrhování.

Kurz je rozvržen do dvou období:
říjen 2011 - leden 2012
únor - květen 2012

Setkání se budou konat každé úterý od 15:00 – 18:00. Kurzovné stanovíme podle počtu zájemců.

Potřebné pomůcky lze po předchozí domluvě zapůjčit nebo později koupit.

Na 1. setkání vezměte s sebou jakoukoliv perlovku.

Naváhejte se přihlásit, první hodina proběhla v úterý, 4. října 2011 v 15:00 v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ, Komenského 17, Prostějov.

Přihlásit se můžete:
Mgr. Taťána Ságlová
telefon: 582 302 555
e-mail: saglova@cmg.prostejov.cz
Nebo osobně v budově gymnázia.story | by Dr. Radut