Skip to Content

Můj Prostějov nabízí všechny akce přehledně na jednom webu

Dlouho jsem si lámal hlavu, jak na Střípcích vyřešit problém nabídky kulturních akcí na Prostějovsku. Bylo to pracné a chyběla i podpora provozovatelů. Dnes vám můžu nabídnout řešení externí, které ale jistě zcela naplní vaše potřeby. Autorem tohoto řešení je agentura Ježkovy oči, která nabídla veřejnost web Můj Prostějov na adrese http://akce-pv.cz/ .

Web Můj Prostějov je vytvořen podobně jako Střípky. Nahoře je záhlaví s hlavní nabídkou, pod ní silnější levý sloupec s nabídkou podrobnějších informací a tenčí pravý sloupec, kterému vévodí kalendář a po krátké reklamní vsuvce následuje přehled nejaktuálnějších akcí, pod nímž je za vsuvkou odkazu na Facebookovou stránku projektu přehled poskytovatelů sledovaných akcí. Dole je stránka završena patičkou tiráže.

Co potřebujete vědět, abyste si našli akci, jež vás zajímá? První volba horní hlavní nabídky "Nenechte si ujít" směruje čtenáře na hlavní stránku. Druhá volba otevírá nabídku speciálních akcí. A třetí pak nabídku akcí členěných podle kategorií. Pokud tedy potřebujete jen akce určitého charakteru, vyberete příslušnou kategorii a web už až do další volby hlavní nabídky nabízí jen informace o této kategorii.

V pravém sloupci je snad nejdůležitější kalendář. Stačí kliknout na podtržené číslo příslušného dne v měsíci (listování po měsících zajišťuje klasická horní lišta) a otevře se vám nabídka akcí pro daný den. Jak jsem již uvedl, kalendář respektuje zvolené kategorie, takže pokud chcete kategorie všechny, klikněte napřed na volbu "Nenechte si ujít" hlavní nabídky.

Co ještě dodat? Web je tak přehledný a funkčně jednoduchý, že jistě nebude problém se na něm orientovat.

Co to znamená pro vás jako čtenáře Střípků? Asi to, že se už nebudu snažit přímo zde na Střípcích nabídku akcí sám tvořit. Tento článek bude v sekci Akce stále nahoře a bude navigovat čtenáře Střípků na nový web Můj Prostějov. Na internetu je to běžné, nemá smysl věci stále dublovat a honit se za jakousi pochybnou prestiží. Agentura Ježkovy oči prostě web umí. Je vhodné jim to přiznat a přenechat jim další iniciativu.

Další weby s akcemi na Prostějovsku: Kdy Kde Co a stránky Magistrátu města Prostějova.story | by Dr. Radut