Skip to Content

Věda v ulicích 2012

Již mnohokrát se konaly v České republice veřejné akce popularizující vědu a techniku, mj. to býval podzimní Týden vědy pořádaný Akademií věd. Před sedmi lety se však závěrem června poprvé přestěhovala věda z výzkumných ústavů, škol a některých hvězdáren do ulic, přímo mezi lidi. Česká hlava, s. r. o., což je soukromá společnost založená v roce 1998 zabývající se mj. projekty sloužícími k popularizaci vědy a techniky, uspořádala tehdy právě takovouto akci.

S výjimkou roku 2009, kdy projekt Věda v ulicích narušila v Prostějově nepřízeň počasí, se všech ročníků zúčastnila a organizovala je Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o., vždy za nemalé podpory Magistrátu v Prostějově a osobně i pana primátora. Postupně se k hvězdárně přidávala jednotlivá prostějovská gymnázia a nyní se této akce zúčastňují všechna. Velmi sofistikovaná je několik ročníků také nabídka studentů SOŠ průmyslové a SOU strojírenského v Prostějově.

Letos, konkrétně v úterý 26. června 2012 od 9:00 do 12:00 hodin, se na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, uskuteční osmý ročník tohoto projektu. Hlavním iniciátorem a organizátorem je opět Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o. a spolupodílí se
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova,
Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově,
Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově,
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské v Prostějově.

Studenti zmíněných škol předvedou sérii komentovaných pokusů z fyziky a chemie dozajista s nezbytnou dávkou studentské recese. A hvězdárna umožní široké veřejnosti mj. bezpečně pozorovat novým speciálním dalekohledem Slunce.

Komu je tato akce určena především? Žákům a studentům všech typů škol. Přijďte se podívat, co všechno jejich vrstevníci umí. Akce se nebude konat za nepříznivého počasí.

-jp-story | by Dr. Radut