Skip to Content

Multikulturalita kolem nás

V těchto dnech je na Velehradě opět živo. V prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě probíhá mezinárodní projekt, který pořádá Informační centrum pro mládež z Prostějova, a kterého se účastní mladí lidé nejen z České republiky, ale také z Francie, Itálie, Polska, Rumunska a Turecka. Během tohoto týdne získávají multikulturní zkušenosti a společně připravují šest krátkých filmů s touto tematikou. Své filmy představí veřejnosti již tento pátek 27. července v sklepních prostorách gymnázia od 19:00 hod.

Projektu Multicultural Filmmaking se účastní celkem 45 mladých lidí z šesti různých zemí, kteří se již od května připravovali na společné setkání, které probíhá v těchto dnech, konkrétně od 22. do 29. července 2012, na Velehradě. Během přípravy například natočily všechny skupiny krátká videa o sobě a o místě, odkud pocházejí.

Během společného setkání se věnují multikulturní tematice a učí se natočit krátký film podle vlastního scénáře. Účastníci získávají od lektorů informace o postupech při psaní scénáře, při natáčení i následném střihu videa, ale především společně tvoří a zkoušejí tyto postupy v praxi. Ústředním tématem projektu je pak „multikulturalita kolem nás“, tedy v našem každodenním životě. „Mladí lidé o těchto tématech nejen diskutují, ale zažívají je na vlastní kůži,“ podotýká Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov.

Účastníci projektu mají možnost během tohoto týdne intenzivněji poznávat kulturu zemí, odkud pocházejí další účastníci, a zároveň mohou prezentovat vlastní kulturu. Děje se tak nejen během tzv. národních večerů, kdy se např. mladí lidé učí tance typické pro jednotlivé země, ale také během celého programu, protože všechny krátké filmy, které mladí lidé tento týden natáčejí, natáčejí v mezinárodních skupinách.

„Mezinárodní skupiny jsou výbornou příležitostí pro sdílení různých zkušeností. Mladí lidé mají možnost porovnávat vlastní pohled s pohledem druhých, kteří pocházejí z jiného, někdy velmi odlišného prostředí,“ doplňuje Kateřina Opatrná a hned dodává, „celý projekt je navíc obohacen o zkušenosti dobrovolníků – Birgira z Islandu a Valentiny z Itálie, kteří působí v naší organizaci v rámci Evropské dobrovolné služby a společně měli chuť připravit a zrealizovat vlastní projekt. Nyní nám tedy oba pomáhají s tímto projektem, který je jedním z výstupů jejich
celoroční činnosti v naší organizaci.“

Všech šest krátkých filmů, které se v těchto dnech na Velehradě natáčejí, představí mladí filmaři veřejnosti již tento pátek 27. července. Promítání se bude konat ve sklepních prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě od 19:00 hod. „Krátké filmy jsou v angličtině, protože je to komunikační jazyk všech skupin, které na filmech pracují,“ upozorňuje Kateřina Opatrná, „ale měly by být dostatečně srozumitelné pro všechny diváky. Diváci, kteří navštíví premiérové promítání krátkých filmů na Velehradě, se také mohou těšit na ochutnávku pochutin, typických pro země, odkud mladí lidé přijeli,“ přibližuje páteční promítání Kateřina Opatrná.

Projekt ale tuto neděli nekončí. Z projektu vznikne fotografická výstava a všechna videa budou volně přístupná na internetu. Všechny skupiny také nabídnou výsledek své práce školám ve svém regionu k dalšímu využití. Všechny informace se postupně objeví na internetových stránkách ICM Prostějov ( www.icmprostejov.cz/mf2012 ). „Celý projekt se nám podařilo zrealizovat v rámci akce 1.1 Mezinárodní výměny mládeže, která je součástí evropského programu Mládež v akci, a byl tak finančně podpořen Českou národní agenturou Mládež, ale také díky spolupráci se Stojanovým gymnáziem na Velehradě, které nám poskytlo pro naše aktivity své prostory, které ocenili všichni účastníci projektu. Rádi bychom jim tedy touto cestou za to také poděkovali,“ shrnuje na závěr Kateřina Opatrná.

Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov působí v Prostějově od roku 2001 a sídlí v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově. Jeho zřizovatelem je Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově o. s. Posláním ICM je poskytovat bezplatně informace a poradenství mladým lidem (ale i široké veřejnosti) z oblastí, jakými jsou vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU. Doplňkovými službami, které mohou návštěvníci ICM Prostějov využít, je přístup na internet, černobílý i barevný tisk a kopírování, vazba dokumentů, prodej slevových karet ISIC/ITIC aj. ICM Prostějov má za sebou řadu úspěšně zrealizovaných mezinárodních projektů a je akreditovanou hostitelskou i vysílající organizací pro Evropskou dobrovolnou službu.
ICM Prostějov je členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice a od roku 2010 je držitelem certifikátu kvality poskytovaných služeb, uděleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kateřina Opatrná, Vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějovstory | by Dr. Radut