Skip to Content

Vlastivědné muzeum v Olomouci zve na výstavu Zkameněliny: Archiv života

Od 30. října 2013 do 19. ledna 2014 mohou návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci zhlédnout výstavu „Zkameněliny: archiv života“. Autorská výstava je výsledkem spolupráce geologů Vlastivědného muzea v Olomouci a Muzea Prostějovska v Prostějově.

Autoři výstavy Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D. a RNDr. Vladimíra Jašková se snaží podat návštěvníkovi ucelené informace o rozmanitosti životních forem v různých obdobích geologické historie Země. Připraveno je celkem 14 instruktivních výstavních panelů, které doplňují předměty vystavené ve vitrínách. I celkové pojetí panelů je netradiční – namátkou uveďme jen několik jejich názvů: „Na třetihorní pláži“ (pojednávající o mořských organismech, které se vyskytovaly v minulosti dokonce i na „plážích“ v okolí Olomouce), panel „Rohy boha Ammóna“ představuje amonity - nejdokonalejší hlavonožce, ovládající druhohorní moře,  málo známé a mnohdy i záhadné organismy např. graptolity, konulárie, hyolity a tentakulity přibližují panely „Podivní živočichové“ a „Uklízeči moře“. Panely nazvané „Kamenný herbář“ a „Karbonské pralesy“ mapují předlouhou historii rostlinstva. Další panel „Hodiny geologů“ seznamuje návštěvníky výstavy s geologickým časem a  s výskyty hlavních skupin rostlin a živočichů během jednotlivých etap dlouhého geologického vývoje Země.

Výstavu doplňuje poněkud morbidní, smutečně laděný panel „Velká vymírání“, ve kterém se loučíme s vyhynulými organismy, známými dnes jen z fosilního záznamu. S moderně laděnými panely představující geologii populárním způsobem vhodně kontrastují klasické školní výukové tabule představující podobu života na Zemi v jednotlivých geologických epochách.

Vystaveny jsou mnohdy unikátní a cenné zkameněliny od nejstarších geologických období až po nejmladší čtvrtohory. V úvodu výstavy je objasněn vznik zkamenělin a jejich klasifikace i s charakteristickými ukázkami. Návštěvníka jistě zaujme zvláště kolekce trilobitů z klasické oblasti českých prvohor - z Barrandienu, dále pěkné ukázky amonitů (druhohorních hlavonožců),  zkamenělých ryb, ukázky prvohorní flóry i méně známých, převážně vyhynulých, skupin organismů.

Výstavu doplňuje iluze pravěkého moře jako významného geologického fenoménu, který je úzce spojen s regionem Olomoucka a objevil se zde v geologické minulosti dokonce několikrát. Z období devonu známe lokalitu Čelechovice na Hané s četnými nálezy mořské fauny – korálů, stromatopor, mechovek, měkkýšů a trilobitů. Třetihorní moře (se zástupci červených řas, mechovek, korálnatců, ústřic a hřebenatek) zanechalo své stopy na řadě lokalit v okolí Olomouce a Prostějova (Hluchov, Laškov, Přemyslovice, Seloutky, Slatinky a další), které byly v posledních letech zkoumány geology olomouckého a prostějovského muzea. Závěr výstavy je pak věnován zástupcům nejmladších čtvrtohorních savců.

MgA. Antonín Valenta, Oddělení marketingu a prezentace, Vlastivědné muzeum v Olomoucistory | by Dr. Radut