Skip to Content

Jak zajistit péči pro hráče závislé na hazardu? Odpovídat budou odborníci u kulatého stolu v Olomouci

S rizikem patologického hráčství se potýká 2,3 % populace, v Olomouckém kraji až 14 tisíc lidí. Míst, kam se obrátit, je bohužel málo – dostupnost léčby je v katastrofálním stavu, stejně jako prevence. Ačkoli závislí hráči potřebují odbornou pomoc, léčí se jen 3 % z nich. Jak tento podíl zvýšit, o tom se bude mluvit u kulatého stolu ve středu 20.11. Debata začne ve 14 hodin v hotelu NH Olomouc Congress na ulici Legionářská, zúčastní se odborníci, terapeuti, lékaři, politici a občanská sdružení, akce je otevřena veřejnosti.

Až dosud se mluvilo především o regulaci heren, péče o závislé hráče je přitom u nás v katastrofálním stavu. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti představilo před několika dny průběžné výsledky studie dopadů sázkových her na společnost. Z té vyplynulo, že v kontaktu s léčebným zařízením je pouhý zlomek patologických hráčů v ČR. Z 40 – 80 tisíc dospělých Čechů, které je možné za patologické hráče označit, se léčí pouze 2000 osob ročně.

V Olomouci loni navštívilo místní Ambulanci adiktologie, kterou provozuje Sdružení Podané ruce o. s., čtyřicet hráčů. Je to dvakrát tolik než v předcházejícím roce, ale přesto velmi málo ve srovnání s odhadovaným celkový počtem patologických hráčů. Mnozí z nich řeší především svoji špatnou finanční situaci, zadlužení a rozpad rodiny, a neobracejí se na lékaře ani terapeuty. Olomouc přitom patří mezi krajskými městy k příkladným výjimkám, jinde specializované ambulance většinou nenajdeme vůbec.

„Lidí závislých na hraní neustále přibývá, přitom zde naprosto chybí specializovaný druh léčby. Prevence neexistuje vůbec a sama odborná veřejnost neřeší problém komplexně. Vzhledem k nedostatku financí v podstatě existuje jen hrstka odborníků, která se problémem patologického hráčství zabývá. Tento fakt je třeba okamžitě změnit, protože společenské náklady na dlouhodobě neřešenou situaci narůstají,“ řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který převzal nad akcí záštitu.

Debatující u kulatého stolu v Olomouci se budou vyrovnávat s tématy, která již nastolil před dvěma týdny kulatý stůl v Brně. Dvacet diskutujících se shodlo na tom, že současný stav služeb dostupných pro patologické hráče je na samém začátku, přirovnali ho k péči o uživatele nelegálních drog v 90. letech.

Doporučili, aby prevence začínala už u dětí a jejich způsobu zacházení s časem a s financemi, v obecné populaci potom je třeba lépe informovat o tom, že je možné se stát na hazardu závislým. Debata bude po akci v Olomouci dále pokračovat v úterý 17. prosince odbornou konferencí v Praze.

V Olomouci vystoupí vedle Jindřicha Vobořila také jeho vídeňský protějšek Stefan Dobias, dále Jaroslav Vacek z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN a terapeut Lukáš Hrubý ze Sdružení Podané ruce. Ke kulatému stolu zasedne rovněž náměstkyně primátora Eva Machová a dále potom například Zuzana Starostová z Odboru zdravotnictví Olomouckého kraje nebo Josef Bednařík, koordinátor prevence na krajském ředitelství Policie ČR.

Kulatý stůl se koná od 14 hodin v konferenčních prostorech hotelu NH Olomouc Congress na ulici Legionářská 1311/21 v Olomouci. Akci pořádá EDAD agentura, která se specializuje na vzdělávání v oblasti závislostí. Registrace účastníků je v provozu na webu www.edad.cz . Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Kam se mohou obrátit patologičtí hráči v Olomouckém kraji?

U příležitosti kulatého stolu v Brně vyšla rovněž informační brožura, která může pomoci přímo patologickým hráčům a jejich rodinám. Obsahuje seznam služeb v jednotlivých krajích, kam se již nyní mohou patologičtí hráči obrátit.

Sdružení Podané ruce, o. s.
Ambulance adiktologie
Michalská 2, 779 00 Olomouc
tel.: 608 229 528
e-mail: ambulance.ol@podaneruce.cz
www.gambling.podaneruce.cz

Tisková zpráva z kulatého stolu v Brně:
http://www.edad.cz/data/edad/soubory/TZ_Patologicke_hracstvi_2.doc

Tisková zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/prubezne-vysledk...

Komentáře

Automaty zakázat

Nemůžu si pomoct, ale nebylo by lepší prostě a jednoduše výherní automaty a všelijaké ty terminály zakázat? Stejně jako byla zakázána většina drog? Jistě, vznikly by nelegální herny, ale u nich by platilo, že při jejich objevení policie zabaví automaty i peníze v nich. Tak by se postupně "podnikání" se závislostí lidí mohlo eliminovat nebo aspoň redukovat. Podle mého názoru nemá smysl gamblery léčit, pokud se můžou kdykoliv k patologickém hraní vrátit.

Pavel D. F. Hrubý
odpovědný redaktor Střípků z regionustory | by Dr. Radut