Skip to Content

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla bude zahájena na jaře

Rada města schválila vítěze zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově." V souladu s výrokem výběrové komise schválila jako nejvhodnější nabídku společnosti Green Project Průhonice a uložila vedoucímu Odboru rozvoje a investic magistrátu zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Vítězná nabídka vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. „Regenerace parku je začleněna do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2014. Na tuto akci, konkrétně na obnovu veřejné zeleně, získalo město dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 950 tisíc korun,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Zatímco předpokládaná hodnota zakázky činila 7,63 milionů korun bez DPH, vítězná firma předložila nabídku 4,74 milionů korun s tím, že na dílo poskytne zadávacím řízením stanovenou nejvyšší požadovanou záruku, tedy 120 měsíců. Stavební práce budou zahájeny na jaře letošního roku.

Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova

Komentáře

Kácení...

Možná jsou ty stromy nemocné, ale stejně mi pro ně bolí srdce. Budou ty budoucí někdy taky tak velké? Možná, ale já už se toho nedožiju...

Pavel D. F. Hrubý
odpovědný redaktor Střípků z regionustory | by Dr. Radut