Skip to Content

Lenka Křesadlová: Příběh krajinářského parku v okolí Nových Zámků

úterý 7. října, 18 hodin
Muzeum umění Olomouc
Sál: Divadlo hudby Olomouc

Krajinářský park mezi Novými Zámky a Mladčí vybudovali na počátku 19. století Lichtensteinové. Jeho předchůdcem byl barokní zámek obklopený rozsáhlým loveckým revírem. Vášnivý lovec Johan I. Josef von Liechtenstein pověřil své nejlepší architekty Bernharda Petriho a Josepha Hardtmutha, tvůrce takového klenotu, jako je Lednicko – Valtický areál, aby mu v Nových Zámcích vybudovaly luxusní venkovské sídlo, ke kterému neodmyslitelně patřil i rozsáhlý krajinářský park. Výsledné dílo patřilo ve své době k nejkvalitnějším parkovým realizacím na našem území.

Po smrti zakladatele však novozámecký areál ztrácí svůj reprezentativní význam a není mu věnována potřebná údržba. K jeho nenávratnému poškození však dochází až ve 20. století výstavbou rychlostní komunikace, která jej doslova přetnula v půli. Přestože se park u Nových Zámků nedochoval v celistvé podobě, každého návštěvníka překvapí, s jakou silou romantické stavbičky dodnes působí. Procházka po tomto areálu patří i dnes k největším zážitkům pří putování jedinečnou přírodou Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. je ředitelkou Národního centra zahradní kultury v Kroměříži (metodického centra Národního památkového ústavu) a specialistkou na památky zahradního umění.

Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
www.slunakov.czstory | by Dr. Radut