Skip to Content

Olomoucký kraj se zúčastnil Evropského týdne regionů a měst 2014

Ve dnech 6.9. října se v Bruselu koná Evropský týden regionů a měst neboli Open Days 2014.

Během celého týdne navštíví pořádané aktivity přes 6000 účastníků z většiny evropských zemí. V Bruselu se uskuteční více než 100 seminářů a debat tematicky zaměřených na oblast regionální politiky. Cílem Open Days 2014 je umožnit setkání zástupců regionů, univerzit, podnikatelské sféry či médií s politickými představiteli a společně diskutovat o vybraných tématech.

Olomoucký kraj se Open Days účastní pravidelně. V úterý 7. října proběhla v Bruselu závěrečná konference projektu CeSR. Projektu se zúčastnilo celkem osm partnerů, kteří se společně zabývali podporou služeb na venkově. Závěrečná konference byla zaměřena na představení příkladů dobré praxe v oblasti podpory venkovské turistiky a služeb. Výsledky projektu se setkaly s úspěchem a konference se zúčastnilo více než 50 zahraničních návštěvníků a představitelů institucí Evropské unie. Konferenci navštívil 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michal Symerský, náměstkyně Yvona Kubjátová, náměstek Pavel Šoltys či ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Michal Malacka.

Paralelně s konferencí probíhal odborný seminář na téma „Dostupná zdravotní péče a ekonomický růst prostřednictvím inteligentní specializace.“ Na semináři vystoupila prorektorka pro zahraničí Univerzity Palackého v Olomouci Ivana Oborná s příspěvkem na téma využití telemedicíny ve zdravotní péči. Na závěr dne byla pro delegaci připravena prohlídka sídla Zastoupení Olomouckého kraje při EU.

Pracovní program delegace z Olomouckého kraje bude ukončen ve středu 8. října, kdy je na pořadu setkání na Stálém zastoupení ČR při EU a seminář s prezentací Olomoucké aglomerace ITI.

Účast Olomouckého kraje na Open Days a pracovní cestu delegace organizačně zajistilo sdružení OK4EU, které zastupuje kraj při Evropské unii.

Štěpán Krajča, Brusel

Foto: Roman Adamec, Štěpán Krajčastory | by Dr. Radut