Skip to Content

Delegace z Olomouckého kraje jednala na Stálém zastoupení ČR při EU

Ve středu 8. října se v Bruselu zástupci Olomouckého kraje zúčastnili pracovního setkání na Stálém zastoupení ČR při EU. Společně s odpoledním seminářem, kde byla zahraničnímu publiku představena Olomoucká aglomerace ITI, se jedná o vyvrcholení pracovního programu delegace v rámci Evropského týdne regionů a měst (Open Days 2014).

Při dopolední schůzce se zástupcem úseku finanční politiky Stálého zastoupení ČR při EU seznámil Jan Král delegaci s aktuálním stavem projednávání operačních programů, složením nové Evropské komise, portfoliem designované komisařky Věry Jourové a novými finančními nástroji, například ITI. Zástupci Olomouckého kraje se zajímali zejména o připomínky Evropské komise k programu IROP (Integrovaný regionální operační program) a předpokládanému časovému postupu dalších kroků.  
Pracovní program delegace byl uzavřen prezentací na semináři v České styčné kanceláři pro výzkum vývoj a inovace (CZELO). Ondřej Večer zde představil Olomoucký kraj zejména po ekonomické stránce. Daniel Foltýnek, zpracovatel Olomoucké aglomerace ITI, následně představil proces přípravy tohoto územního nástroje. Na semináři byly prezentovány také konkrétní příklady užití ITI v Bratislavském regionu a v anglickém regionu Cornwall a ostrovy Scilly. Téma semináře bylo navrženo Zastoupením Olomouckého kraje při EU s cílem prezentovat zde Olomouckou aglomeraci ITI.

Pracovní setkání na Stálém zastoupení ČR při EU a prezentaci Olomoucké aglomerace ITI v rámci Open Days 2014 připravilo sdružení OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj při EU.

Štěpán Krajča, Brusel
Foto: Roman Adamec, Štěpán Krajčastory | by Dr. Radut