Skip to Content

Život a působení barokního kláštera

Občanské sdružení Regenerace ve spolupráci s MěKS v Konici pořádají v pátek 4. června 2010 v 19 hodin v konickém zámku přednášku "Život a působení barokního kláštera. Premonstrátská kanonie Klášterní Hradisko v Olomouci a její podíl na rozkvětu Konice v 18. století".

Lidová hvězdárna v červnu 2010

Program prostějovské hvězdárny na měsíc červen 2010.

Dětský den s Městskou knihovnou

Dne 27. května od 14 do 16 hodin proběhne na dětském oddělení MěK na Vápenici 9 a ve Smetanových sadech Dětský den.

Další den otevřených dveří věnovaný mozkové příhodě

Zdarma si nechat změřit krevní tlak či podíl tukové tkáně v těle budou moci zájemci v Nemocnici Prostějov, která je členem skupiny AGEL, ve středu 26. května.

Noc kostelů

Letos poprvé se kostely a kaple v Prostějově připojí 28.5. od 18 do 24 hodin k celoevropské akci Noc kostelů.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Slavnostní otevření cyklostezky

V pátek 14. května byla slavnostně uvedena do provozu cyklostezka z Prostějova do Kostelce na Hané.

Výtvarník, ilustrátor, filmař, fotograf, bohém? Tomáš Vincenec!

Ve středu 5. května 2010,  v  rámci cyklu Osobnosti čtou své oblíbené knihy, přišel do knihovny filmový grafik a výtvarník Tomáš Vincenec. Tímto pořadem byla zahájena přehlídka Zámek Pointu 2010, na které se Městská knihovna podílela. Kratičkou ukázkou nám představil povídku Jak to mám spisovatele Zdeňka Kaspra.

Systém se připravuje

Vítáme vás v novém redakčním systému pro Střípky z Prostějovska.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut