Skip to Content

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

(web)

Věda v ulicích 2012

Již mnohokrát se konaly v České republice veřejné akce popularizující vědu a techniku, mj. to býval podzimní Týden vědy pořádaný Akademií věd. Před sedmi lety se však závěrem června poprvé přestěhovala věda z výzkumných ústavů, škol a některých hvězdáren do ulic, přímo mezi lidi. Česká hlava, s. r. o., což je soukromá společnost založená v roce 1998 zabývající se mj. projekty sloužícími k popularizaci vědy a techniky, uspořádala tehdy právě takovouto akci.

Věda v ulicích - první avizo!

Již mnohokrát se konaly v České republice veřejné akce popularizující vědu a techniku, mj. to býval podzimní Týden vědy pořádaný Akademií věd. Před sedmi lety se však závěrem června poprvé přestěhovala věda z výzkumných ústavů, škol a některých hvězdáren do ulic, přímo mezi lidi.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut