Skip to Content

Moravská vodárenská

(web)

V Prostějově bude v termínu od 28.7. - 31.8.2014 probíhat oprava na vodovodní síti

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. informuje o plánovaných pracích na vodovodní síti v Prostějově. Jedná se o opravu hlavního přivaděče DN 600 mm, kterou bude provádět vlastník vodohospodářské infrastruktury Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., v termínu od 28.7. - 31.8.2014.

Co do kanalizace nepatří

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se především o splaškovou (domovní) odpadní vodu, která vzniká každodenní lidskou činností, pocházející z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně, či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Mezi další druhy odpadních vod patří infekční odpadní vody, odpadní vody ze zemědělství či znečištěné dešťové odpadní vody.

Den otevřených dveří MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, Vás u příležitosti oslav Světového dne vody srdečně zve na Den otevřených dveří, v pondělí 24. března 2014 v odpoledních hodinách.

Podpora oprav domovních olověných rozvodů v roce 2014

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. doporučuje svým odběratelům, kteří mají stále olověné rozvody, využít národní program MMR a požádat o dotaci na výměnu olověného potrubí. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.Lhůta pro doručení žádosti skončí 17. února 2014.

Informace o haváriích vody v mobilu

Zaregistrujte se do služby SMS INFO a získejte zdarma aktuální informace o haváriích a plánovaných odstávkách vody.

Uzavření Zákaznických center o Vánocích

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., si dovoluje oznámit svým zákazníkům, že ve dnech 23.12.20131.1.2014 včetně, budou uzavřena všechna zákaznická centra společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v Olomouci, Prostějově, Uničově, Konici, ve Zlíně i Valašských Kloboukách.

Děkujeme za pochopení.

www.smv.cz

Cena vodného a stočného pro rok 2014 na Prostějovsku

Od 1. ledna 2014 schválila vlastnická společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. novou cenu pro vodné a stočné.

Pozor na podomní prodejce drahých filtrů

Kvalita dodávané vody se kontroluje nejen na úpravnách a vodojemech, ale také v průběhu celé dopravy pitné vody, tedy i na kohoutku u spotřebitelů. Pokud pijete vodu z veřejného vodovodu, není důvod pořizovat si speciální filtr.

Podzimní deratizace v Prostějovsku

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zajistila dle platného harmonogramu od 21. do 29. října 2013 podzimní etapu plošné deratizace stokové sítě. Jedná se o preventivní ošetření kanalizačních sítí na Prostějovsku v délce téměř 170 km.

Jste spokojeni s dodávkami pitné vody a službami vodáren?

Telefonický průzkum spokojenosti zákazníků všech vodárenských společností skupiny Veolia Voda provádí nezávislá společnost IBRS – International Business and Research Services s.r.o. Celkem bude dotazováno 3 700 zákazníků. Průzkum se týká spokojenosti zákazníků se službami vodáren, zákaznickým centrem ale i kvalitou dodávané vody.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut