Skip to Content

OK4EU

Delegace z Olomouckého kraje jednala na Stálém zastoupení ČR při EU

Ve středu 8. října se v Bruselu zástupci Olomouckého kraje zúčastnili pracovního setkání na Stálém zastoupení ČR při EU. Společně s odpoledním seminářem, kde byla zahraničnímu publiku představena Olomoucká aglomerace ITI, se jedná o vyvrcholení pracovního programu delegace v rámci Evropského týdne regionů a měst (Open Days 2014).

Olomoucký kraj se zúčastnil Evropského týdne regionů a měst 2014

Ve dnech 6.9. října se v Bruselu koná Evropský týden regionů a měst neboli Open Days 2014.

Prorektorka pro zahraničí jednala v Bruselu

Ivana Oborná, prorektorka pro zahraničí Univerzity Palackého v Olomouci, se v pondělí 6. října v rámci své pracovní návštěvy Bruselu setkala s významnými představiteli Evropského parlamentu či Stálého zastoupení ČR při EU. Pracovní program připravilo v rámci Evropského týdne regionů a měst (Open Days 2014) sdružení OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj při EU.

České filmy jsou vidět v Bruselu

O tom, že česká kinematografie má co nabídnout, se již po několikáté mohou přesvědčit
i diváci v Bruselu. Za přispění Olomouckého kraje zde probíhá akce na podporu nejen české filmové produkce, ale i české kultury jako takové.

OK4EU navázalo spolupráci s europoslancem Tomášem Zdechovským

V průběhu setkání na půdě Evropského parlamentu byla navázaná spolupráce sdružení OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj při EU, s poslancem Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským.

OK4EU podporuje Českou školu bez hranic v Bruselu

Zájmové sdružení právnických osob OK4EU zahájilo spolupráci s Českou školou bez hranic v Bruselu. OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj při Evropské unii, navazuje kontakty také s ostatními českými organizacemi a institucemi působícími v Bruselu.

Olomoucký kraj se úspěšně představuje v Bruselu

Olomoucký kraj se v letošním roce připojil k propagaci českých filmů v Bruselu. Czech Film Year neboli Rok českého filmu 2014 je již potřetí pořádán pro belgické publikum s cílem přiblížit mu českou kulturu a kinematografii.

V Přerově se diskutovalo o podpoře výzkumu a inovací

V prostorách společnosti Meopta – optika s.r.o. v Přerově se v úterý uskutečnil workshop zaměřený na možnosti financování projektů z programu Horizont 2020.

Seminář proškolil zájemce o evropské dotace

V pondělí 26.5.2014 se v Olomouci konal vzdělávací seminář zaměřený na program Erasmus+ priority spojené s mládeží. Na počátku nového programového období 2014-2020 připravilo OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj při Evropské unii, pro zástupce škol a neziskových organizací další ze série vzdělávacích aktivit.

Olomoucký kraj byl opět vidět v Bruselu

V sobotu 17. května se v Bruselu konal Den otevřených dveří Evropské unie, k němuž se i v letošním roce připojil Olomoucký kraj. Akce se koná u příležitosti oslav Dne Evropy (9. května), který každoročně připomíná myšlenku mírové spolupráce států v Evropě.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut