Skip to Content

Lidová hvězdárna Prostějov

Kolářovy sady, Prostějov (web, mapa)

Výstava GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – ANO ČI NE? je už v Prostějově

Termín globální oteplování je celosvětově skloňovaný ve všech pádech. Jaká je jeho podstata? Co je za změnami klimatu, které nemají v historii obdoby a jež jsou údajně způsobené člověkem a jeho moderní civilizací? Jsou skutečně za vším emise CO2, methanu a dalších skleníkových plynů?

Lidová hvězdárna v září 2013

Program prostějovské hvězdárny na měsíc září 2013.

Lidová hvězdárna v srpnu 2013

Program prostějovské hvězdárny na měsíc srpen 2013.

Lidová hvězdárna v červenci 2013

Program prostějovské hvězdárny na měsíc červenec 2013.

Věda v ulicích 2013 a prostějovský magistrát

Již mnohokrát se konaly v České republice veřejné akce popularizující vědu a techniku, mj. to býval podzimní Týden vědy pořádaný Akademií věd. Před devíti lety se však závěrem června poprvé přestěhovala věda z výzkumných ústavů, škol a některých hvězdáren do ulic, přímo mezi lidi.

Lidová hvězdárna v červnu 2013

Program prostějovské hvězdárny na měsíc červen 2013.

Lidová hvězdárna v květnu 2013

Program prostějovské hvězdárny na měsíc květen 2013.

Lidová hvězdárna v dubnu 2013

Program prostějovské hvězdárny na měsíc duben 2013.

Lidová hvězdárna v březnu 2013

Program prostějovské hvězdárny na měsíc březen 2013.

Úžasné divadlo fyziky na prostějovské hvězdárně

V dubnu navštíví naši prostějovskou hvězdárnu Úžasné divadlo fyziky se dvěma vystoupeními.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut