Skip to Content

Mostkovice

Obec na západ od Prostějova (web, mapa)

PM dokončilo těžbu sedimentů z řeky Hloučely

V Mostkovicích byla dokončena těžba sedimentů z řeky Hloučely pod vodním dílem Plumlov. Práce byly rozděleny na dvě etapy.

Olomoucký kraj a obce v okolí Plumlovské přehrady finančně podpoří provoz srážedel fosforu

Částkou převyšující půl milionu korun přispěje Olomoucký kraj a obce v okolí Plumlovské přehrady ke zlepšení kvality vody v této turisticky oblíbené vodní nádrži.

Povodí Moravy jednalo se starosty o omezení eutrofizace povrchových vod na VD Plumlov

Po řadě opatření realizovaných v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatřeních na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci, je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad nádržemi, a to zejména fosforu.

Plumlovská přehrada získala od hygieniků jedničku

Voda v Plumlovské přehradě je kvalitní a vhodná ke koupání. Ukázaly to poslední odběry, které provedla KHS 26. května. Všechny měřené parametry byly v pořádku a KHS udělila nejlepší, tedy 1. stupeň hodnocení.

Aktualita - podle posledních výsledků je kvalita vody v Plumlovské nádrži velmi dobrá

Poslední rozbory vody, které analyzovalo Povodí Moravy s.p., prokázaly, že je kvalita vody v Plumlovské přehradě velmi dobrá. Výsledky potvrdil i Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který v Plumlovské nádrži odebral vzorky vody na žádost PM.

Povodí Moravy dokončuje mokřad u Plumlovské přehrady. Zbývá ho osázet rostlinami

Stavba mokřadu, který bude přirozeným způsobem čistit přitékající vodu do Plumlovské nádrže, vstupuje do finální fáze. Posledním krokem, který ještě zbývá dokončit, je výsadba mokřadních rostlin. Její zahájení je naplánováno na 23. dubna v 10 hodin.

Voda v Plumlovské nádrži je čistá, zelený povlak způsobuje neškodná řasa

Zelený povlak na hladině Plumlovské přehrady, který někteří lidé mylně považují za sinice (a podobně se vyjádřila i některá média), způsobuje neškodná chladnomilná řasa. Ta se v současné době běžně vyskytuje na nádržích a rybnících a s postupujícím jarem ustoupí.

Na hrázi VD Plumlov jsou už nové koše

Obec Mostkovice nainstalovala na koruně hráze vodního díla Plumlov odpadkové koše. Slibuje si od toho, že z hráze zmizí například množství psích exkrementů, které nezodpovědní majitelů psů dosud z nového asfaltového povrchu hráze neuklízeli.

Kamerový systém na hrázi vodního díla Plumlov je nainstalovaný

Dnes probíhají poslední úpravy na kamerovém systému na hrázi vodního díla Plumlov. Jsou zde nainstalovány dvě statické kamery pro čtení SPZ a jedna otočná kamera s 30 x Zoom.

Povodí Moravy zahájilo stavbu mokřadu u Plumlovské přehrady

Stavba mokřadu, který bude přirozeným způsobem čistit přitékající vodu do Plumlovské nádrže, je zahájena. Dělníci začnou v nejbližších dnech s výstavbou hráze z hrubého kameniva, která bude sloužit ke stabilizaci mokřadu. Stavba přijde na cca 3mil. Kč.

Syndikovat obsah


by Dr. Radut