Skip to Content

Cyrilometodějské gymnázium

Co nám brání v podnikání? – Především my sami!

Na druhé zářijové úterý (9. 9.) připravilo Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov pro studenty středních škol i širokou veřejnost jedinečnou akci s názvem „Co ti brání v podnikání?“. Jednadvacetiletý podnikatel Jirka Rostecký, který na akci spolupracoval, pak odpověděl na otázku během programu výstižně: „V podnikání vám nejvíc nebrání zákony, daňové předpisy, nedostatek financí, ale vy sami, vaše smýšlení.“

Věda v ulicích 2012

Již mnohokrát se konaly v České republice veřejné akce popularizující vědu a techniku, mj. to býval podzimní Týden vědy pořádaný Akademií věd. Před sedmi lety se však závěrem června poprvé přestěhovala věda z výzkumných ústavů, škol a některých hvězdáren do ulic, přímo mezi lidi. Česká hlava, s. r. o., což je soukromá společnost založená v roce 1998 zabývající se mj. projekty sloužícími k popularizaci vědy a techniky, uspořádala tehdy právě takovouto akci.

Věda v ulicích - první avizo!

Již mnohokrát se konaly v České republice veřejné akce popularizující vědu a techniku, mj. to býval podzimní Týden vědy pořádaný Akademií věd. Před sedmi lety se však závěrem června poprvé přestěhovala věda z výzkumných ústavů, škol a některých hvězdáren do ulic, přímo mezi lidi.

Žáci z Drahan si s počítačem hravě poradí (TZ)

Už po sedmé se dnes sešly soutěžní týmy žáků čtvrtých a pátých tříd ZŠ v Prostějovském Íčku, aby soutěžily o počítačově nejzdatnější družstvo. Soutěž Dobrodružství s počítačem tradičně pořádá Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov ve spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem a MŠ v Prostějově a těší se velkému zájmu základních škol z celého Prostějovska. První místo, a tedy i hlavní cenu pro školu, letos vybojovali žáci ze ZŠ v Drahanech.

Dělám nejen sobě radost

je název kurzu paličkování, který nově otevírá Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a mateřské škole v Prostějově a který povede zkušená lektorka paní Milena Malinová, (fotogalerie viz: http://www.palickovanimalinova.ic.cz ).

Syndikovat obsah


by Dr. Radut